Туристически забележителности

Музеи Галерии Паметници

Products in Category
Занаятчийски център Бакалова къща - гр.Пловдив
Къщата на Евдокия Бакалова е в архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив”. Тя е представител на ранновъзрожденската жилищна архитектура и е обявена за паметник на културата от национално значение.
Къща-музей Хиндилиян - гр.Пловдив
Построена през 1834-35 г. от неизвестни за нас строители, къщата на Степан Хиндлиян е един от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи.
Раннохристиянска базилика - гр.Пловдив
Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика датира от втората половина на 5 - 6-и в.
Античен форум и одеон - гр.Пловдив
Античен одеон е най-големият форумен комплекс на територията на България. Тук е ситуирана първата градска съкровищница на Мизия и Тракия.
Античен театър - гр.Пловдив
Античният театър е една от главните обществени сгради на античния Филипопол, построена в началото на 2-и век.
Небет тепе - гр.Пловдив
От Небет тепе започва съществуването на един град, по-стар и от Древен Рим - Пловдив. Това е мястото, на което за първи път се заселват хора и цели осем хилядолетия остават да живеят там...
Етнографски музей - гр.Пловдив
В музея са събрани материали, свързани с миналото и настоящето на Пловдивски регион в историческо, икономическо, художествено и битово отношение.
Архитектурно исторически резерват Стария Пловдив
Стария Пловдив е Архитектурно-исторически резерват, награден през 1979г. със златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати.
Римски стадион - гр.Пловдив
Античният римски стадион на Филипопол е изграден в началото на ІІ в. при император Адриан
Археологически музей - гр.Пловдив
Музеят притежава една от най-богатите колекции съдържаща близо 100.000 експоната, произведения на човешкото изкуство, от палеолита до XV век
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour