Създай своята екскурзия

Тракийска гробница „Жаба могила”

Цена: $0,00
На склад

Жаба Могила датира от V в. пр. Хр. — времето, когато тракийското племе беси е властвало в земите край Стрелча.

Комплексът се състои от две съоръжения — гробница–мавзолей и светилище–храм. Гробницата е двукамерна и в нея са открити колесница, три конски скелета с амуниции и 9 обърнати с дъната нагоре глинени съда. На северозапад от гробницата е светилището. То е с три помещения, разположени във формата на буквата „Г“ с обща площ от 25 кв.м.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour