Създай своята екскурзия

Национален исторически музей

Цена: $0,00
На склад
Националният исторически музей, с повече от 700 000 паметници на културата, е един от най-големите и богати музеи на Балканския полуостров. Той отразява историята на българските земи от преди 8000 години до наши дни. Основната музейна експозиция е разделена на пет категории: Праистория, Древна Тракия, Средновековието - Първата (7-11 век) и Втората българска държава (12 - 14 век), българските земи през 15 - 19 век и България от 1878 до днес. В отделна зала е експонирана колекция от антични монети, а в двора на музея, можете да намерите богата колекция от каменни колони и паметници от различни епохи (гръцки, римско, византийско).
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour