Създай своята екскурзия

Музей „Неолитни жилища” – гр.Стара Загора

Цена: $0,00
На склад
Музеят „Неолитни жилища” се намира в град Стара Загора и съдържа находки, които са от огромно значение за историята на човечеството. В музея са експонирани две жилища от новокаменната епоха, които се датират от 6-то хил. пр. Хр. и са най-добре запазените в Европа от този период. Сред показаните предмети интерес будят тежести за прашка с вретеновидна аеродинамична форма, оръдия на труда - кремъчни ножове, костени лъжички, оръдие за обработка на земята и много др. Най-новото в изследването на жилищата е доказателството, че те са били двуетажни.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour