Създай своята екскурзия

Ловешка крепост

Цена: $0,00
На склад
Крепостта Ловеч е разположена на десния бряг на река Осъм върху скалистия хълм "Хисаря", заселен още през каменно-медната епоха (V хил.пр.Хр.). Археологическите разкопки показват, че през III-II в. пр. Хр. вече е   съществувало тракийско селище. Крепостта се изгражда от времето на римските завоевания и прераства в цитадела през XIII-XIV в. Намерени са многобройни находки от различните времена, изложени в Историческия музей.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour