Създай своята екскурзия

Крепост „Лютица"

Цена: $0,00
На склад
Предполага се, че това са останките на споменавания в летописите голям и богат средновековен град Лютица, изиграл важна роля в българската история, особено при царуването на цар Калоян (1197 г. – 1207 г.). Основният градеж се датира още от IV - VI в. Сред огромното количество находки от всички периоди – керамика, накити, монети, битови предмети от кост и метал, архитектурни детайли и др., специален интерес представлява откритата керамика, идентична на тази от Плиска и Преслав, с което се доказва, че крепостта е българска и е била център на високо развита култура.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour