Създай своята екскурзия

Комплекс "Старинно Карлово"

Цена: $0,00
На склад
Той включва пет реставрирани и адаптирани към епохата на Възраждането старинни градски къщи.

Всички те са изпълнени с дейности, някои от които уникални за този регион. В къщите ще работят 12 аниматора, които представят дейности и занаяти от епохата на Възраждането.

Патевата къща е мястото, където е представена магията на карловските билки и цветя, а Патевата мааза е оформена, като туристически информационен център. „Бухалов хан” е център на занаяти и културни традиции. Къщата на Райно Попович е адаптирана като старинна книжовна школа. Тук посетителите имат възможност както да наблюдават, така и сами да участват в отпечатването на старинни текстове. Къща „Белия двор” функционира като зографска школа. В нея има постоянна експозиция с картини от епохата на Възраждането, както и школи и обучения по изобразително изкуство.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour