Създай своята екскурзия

Античен град „Кабиле”

Цена: $0,00
На склад
Историята на град Кабиле датира от 2-то хилядолетие пр. Хр. Градът е бил важен икономически и културен център в Тракия и Долна Тунджа. Според историческите доказателства, Кабиле е бил завладян от Филип Македонски, а по-късно и от неговия син - Александър III Македонски. След падането на града под Византийска власт в началото на 2-и век пр. Хр., градът става един от най-важните римски центрове в Тракийската долина. Кабиле е унищожен от аварите през 6-и в.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour