Създай своята екскурзия

Римска мозайка - гр. Стара Загора

Цена: $0,00
На склад
Мозайката датира от втората четвърт на 4-и век и се простира на площ от 100 кв.м. С многоцветно мозаично пано е оформена приемната зала - таблиниум, в центъра на която е разкрит декоративен басейн - писцина. Мозайката представя пълната космогонична схема: водният свят с неговите обитатели; земният - с плодовете и животните; небесният - със сцената "Изворът на живота". Раят е символично загатнат, като душите на вярващите и праведниците са изобразени като сърна и патица. Счита се, че композицията е заимствана от древноюдейската символика и тази сцена е един от най-ранните й паметници.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour