Създай своята екскурзия

Асенова крепост

Цена: $0,00
На склад
Асеновата крепост /Петричка крепост преди преименуването и в чест на цар Иван-Асен ІІ/ без съмнение е най интересният и просъществувал най-дълго време паметник на културата в Асеновград – с хронологични граници от старожелязната епоха до началото на 15 век. Крепостта е изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия с Беломорието. Древното укрепено селище Петрич, сега Асенова крепост е добре проучено. Зидовете и другите крепостни съоръжения са частично реставрирани и консервирани. Добре запазена сграда тук е църквата «Св. Богородица Петричка». Заради своето живописно местонахождение /построена върху скална площадка в подножието на Феодалния замък/, изящество и степен на запазеност, е обект на голям посетителски интерес.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour