Създай своята екскурзия

Архитектуно – исторически резерват – гр.Копривщица

Цена: $0,00
На склад

Гр. Копривщица се намира в планината Същинска Средна гора и е архитектурен и исторически резерват, разполагащ с 388 архитектурни, исторически, художествени и етнографски паметници.

Веднъж на пет години се провежда Националният събор на българското народно творчество, който събира от 1965 г. музиканти, певци и танцьори от цяла България, като през 2015 г. ще се проведе 11-то му издание. Фестивалът има конкурсен характер. Всички участващи трябва да представят програми, основани на фолклора от областта, от която идват. На изданието на фестивала през 2010 г. участват над 18 000 изпълнители. В събора участват още разказвачи на народни предания, групи за народни обичаи и др. Сред участниците има и чуждестранни групи, пресъздаващи български народни танци и обичаи.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour